Indienen van onkostennota’s en facturen

  Ik heb de kosten…
  ..zelf voorgeschoten en vraag een terugbetaling..betaald met de KlimaatContact bankrekening en wil het bewijs registreren..nog niet gemaakt en wil dus een factuur laten uitbetalen aan een andere organisatie

  Mijn bewijs is…
  ..één of meerdere kasticketjes, screenshots,…(voor typische onkosten gemaakt ifv de workshops, kies je dit!)..een volwaardige factuur (gericht aan KlimaatContact!)

  Categorie

  Datum op de factuur of BTW-kasticket

  BTW-nummer (of ondernemingsnummer -> in format zoals hieronder weergegeven)

  Mededeling voor op de betaling?

  Rekeningnummer begunstigde?

  Bijlages (minstens 1 – maximum 5): moet duidelijk overeenkomen met totaal bedrag!
  Scroll to Top