Doe een gift

Nieuw: fiscale aftrekbaarheid! Een gift van € 40 of meer geeft jou recht op een belastingvermindering van 45%.
Dit geldt ook als je binnen één kalenderjaar 
meerdere giften doet die samen € 40 of meer bedragen (bijvoorbeeld een maandelijkse gift van € 10).

 
KlimaatContact is een organisatie in volle ontwikkeling. Met beperkte middelen zetten onze vrijwilligers zich in voor een klimaatvriendelijke wereld. Draag je ons project een warm hart toe en wil je graag financieel bijdragen? Dit duwtje in de rug is voor ons goud waard. Zo help je ons om nog meer mensen te laten praten over het klimaat.

Waarvoor wordt mijn gift gebruikt?
KlimaatContact bestaat grotendeels uit stuk voor stuk fantastische vrijwilligers. We proberen hen te ondersteunen en onze werkingskosten te dekken met de inkomsten uit de workshops en trainingen, en met giften. Hiermee financieren we o.a. de aankoop van boeken (werkboek, handboek, een praktische gids voor onze klimaatcoaches), spelmateriaal en werkingskosten. Denk daarbij aan onze website, administratie, boekhouding, IT, verzendkosten bij online workshopreeksen, enzovoort.

Hoe doe ik een gift?

  • Via het ‘online formulier gift’ hieronder
  • Als je een fiscaal attest wenst (bij giften vanaf € 40), vul dan zeker ook je postadres in. Dit is een wettelijke vereiste, ook al versturen we de attesten digitaal.
  • Overschrijven op BE28 9733 7454 4720 t.a.v. KlimaatContact vzw
    Vermeld hierbij je voornaam + je familienaam + ‘gift’ (bv. ‘Jan Janssens gift’).
  • De Goodgift-website
    Via Goodgift schenk je een cadeaubon. De ontvanger kiest zélf naar welk goed doel de donatie gaat – een organisatie die hem/haar/hen nauw aan het hart ligt.

Online formulier giftTotal


Privacy beleid

De persoonsgegevens die u verstrekt, worden uitsluitend door KlimaatContact verzameld en verwerkt voor intern gebruik. In geen geval worden uw gegevens zonder uw toestemming aan derden overgedragen. In overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, kan u steeds contact opnemen met KlimaatContact (via ons contactformulier) om uw toestemming in te trekken, dan wel uw persoonsgegevens in te kijken of te wijzigen.